Hovedprinsipper

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • Alle må sikre god hånd- og hostehygiene
  • Alle må holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt med andre så langt det er mulig. I utgangspunktet oppfordrer vi alle til å holde en avstand på 2 meter.
  • Opphold i arenaen og på standplass skal begrenses til det som er nødvendig

Fredag
Fredag gjennomføres som offisiell treningsdag ihht Norges Skiskytterforbunds smittevernveileder

Lørdag og søndag

Gjennomføringen av konkurransedagene lørdag og søndag er identisk og ihht denne plan:

Rennet vil bli gjennomført med 2 puljer der klassene K/M Senior og K/M 20-22 deltar i pulje 1 og klassene K/M 17, K/M 18 og K/M 19 deltar i pulje 2.

Deltakere/ledsagere i pulje 1 forlater arena før pulje 2 slipper inn. (Dette gjelder ikke funksjonærer).

Begge puljer gjennomføres som kohort på inntil 500 deltakere med koronasertifikat/hurtigtest.

Viktig: Koronasertifikat og hurtigtest (lørdag og søndag)

Alle som skal oppholde seg på stadion må forevise gyldig koronasertifikat ved inngang arena. Beregn god tid for dette før innskyting.

Alle må laste ned sitt koronasertifikat og ha dette klart ved ankomst til anlegget. Vi oppfordrer til at den enkelte gjør seg kjent med denne prosessen før ankomst til anlegget (se veileder fra Helsenorge).

De som ikke kan forevise gyldig koronasertifikat må gjennomføre en hurtigtest med negativt resultat for å få gå inn i anlegget. Hurtigtest gjennomføres ved inngang arena av legepraksis.no

Arrangør forbeholder seg retten til å godkjenne startlister og evt nekte løpere fra områder med mye smitte å delta.

Registrering av personer på arenaen under rennet
Alle ledsagere og trenere samt øvrig personell som oppholder seg på arenaen skal være registrert med navn og telefonnummer. Registrering gjøres ved hjelp av QR-koder/informasjon lenger ned på denne siden (velg aktuelle tidspunkt), eller ved å benytte QR-koder som er oppslått ved ankomst til anlegget.

Det er kun en inngang til anlegget v/Skistua (skiltet fra P-plass, se arenakart)
Utøvere er registrert gjennom påmelding EQ-timing. Arrangør har oversikt over alle funksjonærer som er i anlegget og alle påmeldte deltakere.

Inngang til arrangementet

Ved adkomst på lørdag og søndag, følg grønn stiplet linje markert til høyre i kartet til "Koronakontroll":

Her vil det være etablert tre sluser:

  1. En sluse for utøvere som skal vise gyldig koronasertifikat
  2. En sluse for ledsagere/trenere/øvrige som skal vise gyldig koronasertifikat og registrere seg via QR kode hvor registrert informasjon (navn og telefonnummer) vil bli benyttet ved behov for smittesporing.
  3. En sluse for de som må gjennomføre hurtigtest og registrere seg via QR kode hvor registrert informasjon (navn og telefonnummer) vil bli benyttet ved behov for smittesporing.

 


 

Smitteverntiltak
Alle som oppholder seg i Birkebeineren Ski- og Skiskytterstadion bes benytte seg av desinfiserings-utsyr der dette er satt ut. Utøvere og ledsagere bes i tillegg ta med egen håndsprit slik at de kan sprite seg ved behov.
Utøvere og støtteapparat i første pulje bes forlate arena så snart det lar seg gjøre og i henhold til tidsplanen.
Utøvere og støtteapparat bes forholde seg til oppmerkede sperringer og skilting. Dette gjelder i toalettanlegg, sekretariat og på standplass. Følg oppmerking for køer til og fra disse stedene.

Publikum
Det er ønskelig at kun utøvere og nødvendig støtteapparat reiser til arrangementet for å redusere påvirkningen ved en eventuell smittespredning, og redusere risikoen for at utøvere og trenere/lagledere blir smittet.

Smittevernplan

Smittevernplanen er tilgjengelig her.

 


 

QR kode for besøksregistrering ved behov for smittesporing. Skann koden med kameraet på mobiltelefonen og følg instruksjonene, eventuelt trykk på lenken under aktuell pulje/tidsrom.

Gjelder for besøkende lørdag kl. 07.15-13.00 (pulje 1)

Klikk her for registrering - eller skann QR kode (lørdag 07.15-13.00)


Gjelder for besøkende lørdag kl. 13.00-18.00 (pulje 2)

Klikk her for registrering - eller skann QR kode (lørdag 13.00-18.00)


Gjelder for besøkende søndag kl. 07.15-13.00 (pulje 1)

Klikk her for registrering - eller skann QR kode (søndag 07.15-13.00)


Gjelder for besøkende søndag kl. 13.00-18.00 (pulje 2)

Klikk her for registrering - eller skann QR kode (søndag 13.00-18.00)

Samarbeidspartnere