Organinsasjonskomitéen har det overordnede ansvaret for arrangementet, rennkomitéen har ansvar for den praktiske gjennomføringen.

Rennkomité

Tittel Navn E-post Telefon
Leder Frode Hagen frodehagen1@gmail.com 976 61 900
Nestleder Amund Owren a.owren@live.no 468 28 965
Tidtakersjef Jan Henning Røisland timing@vingromskiskyting.no 900 13 247
Standplassjef Jørn Smidesang joern@vingrombygg.no 995 50 266
Stadionsjef Kjell Eirik Owren kjell.owren@gk.no 992 04 536
Løypesjef Ingvar Owren ingvar.owren@hotmail.com 919 98 081
Rennkontor Borghild Ouren borghild.ouren@gmail.com 906 31 373
Funksjonærsjef Mette Bakken mette.bakken@vegvesen.no 905 18 850


Teknisk delegerte

Navn E-post Telefon
Knut Aas (Juryleder) knut.aas@oslofjordvarme.no 909 75 727
Bjørn Tore Årevik btarevik@outlook.com 978 90 000

Organisasjonskomité

Tittel Navn E-post Telefon
Leder Tore Grønlien tore.gronlien@gmail.com 901 87 976
Økonomi Geir Sørbotten geir@sorbotten.no 481 93 044
Sponsor/Marked Gorm Gundersen gormgund@online.no 916 95 791
Seremoni Ragnhild Stensrud ragnhild.stensrud@inn.no 958 13 400
Publisering-/Medier Thomas Johansen thomas.johansen@outlook.com 416 10 677

 

Samarbeidspartnere