RULLESKI
Alle utøvere skal låne rulleski av arrangøren. Det benyttes IDT Rulleski med 2’er hjul. Skiene
fordeles vilkårlig til utøverne ved inngangen til startområdet ca. 10 min før start.


HJELM
Det er påbudt med hjelm som er godkjent ihht. EU-direktiv (merket med CE og EN 1078) og som
ikke er modifisert. Hjelmen skal være festet med stropp under haken. Stroppen kan løses opp i
forbindelse med skyting når løperen er innenfor linjene som markerer standplassens
avgrensning.

PREMIERING
Det vil under NM rulleskiskyting bli 1/3-dels premiering,  og vil bli gjennomført klassevis. Dette gjøres i samråd med NSSF, og vil bli gjennomført med nødvendige smittevernhensyn.

Løperen vil selv ta med seg sin premie på tur til seierspallen/ seremoniområdet, og det legges opp til å kunne holde nødvendig avstand mellom hver enkelt utøver.

Samarbeidspartnere