Påmelding - Sprint
Lørdag 18. september 2021

PåmeldingPåmelding - Fellesstart
Søndag 19. september 2021

Påmelding

NB: Husk påmelding til begge øvelser. Frist for påmelding: Mandag 13. september 2021 kl. 23:59

STARTKONTINGENT
Startkontingent på individuelle renn konkurranser er:
Kr. 270,- for senior pr konkurranse
Kr. 250,- for junior og ungdom pr konkurranse

PÅMELDING INDIVIDUELT
Online påmelding via www.eqtiming.no.
Frist for påmelding: Mandag 13. september 2021 kl. 23:59
Eventuell etteranmelding behandles av operativ rennjury som kan akseptere nye påmeldinger inntil start av arrangementets første lagledermøte. Operativ rennjury har full anledning til å plassere etteranmeldte utøvere hvor som helst i startfeltet, og de skal heller ikke ha noe prioritet for innskytingsskive. Etteranmeldingsgebyr på nasjonale renn er 7 x startkontingent.

LISENS
Skiskytterklubbene er ansvarlige for at alle løperne har betalt lisens og gjennomgått sikkerhetsbestemmelsene. For de som ikke har betalt lisens kan man løse engangslisens på rennkontoret, kr. 100,- pr. konkurranse. Oversikt over sesonglisenser: https://skiskyting.no/anlegg-og-arrangement/nyttig-informasjon/skiskytterlisens/

TIDTAKERBRIKKE
Arrangør på nasjonale renn stiller med en elektronisk tidtakerbrikke pr utøver, samt at utøver bruker også personlig brikke. I konkurransen skal det brukes både egen brikke (venstre fot) og arrangør brikke (høyre fot). Hvis utøver ikke har personlig brikke eller brikken er defekt, kan dette leies på rennkontoret i god tid før start.
Det skal kun benyttes brikker som har et brikkenummer høyere enn det som er oppgitt fra Emit her: https://emit.no/support-base/emitag-brikke/

Det skal kun benyttes brikke som er nyere enn tre år eller som har byttet batteri de siste tre årene.

STARTNUMMER
Startnummer gis personlig til utøver etter godkjent avtrekkskontroll og sjekk av brikke ved
adkomst til arena. Startkontingent for etteranmeldte skal være betalt før man får ta imot
startnummer. Startnummer som ikke leveres tilbake må erstattes med kr 300,-.

Samarbeidspartnere